Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai - Lễ Kính Thánh Matthêô, Tông đồ 21.9.2020 Đứng dậy đi theo