Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 25 Thường niên, Năm A 20.9.2020 Công bằng và tốt lành