Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 24 Thường niên 19.9.2020 Với tấm lòng cao thượng