Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 24 Thường niên 18.9.2020 Mấy người phụ nữ cùng đi