Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 24 Thường niên 17.9.2020 Chị hãy đi bình an