Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 24 TN, Lễ suy tôn Thánh giá 14.9.2020 Phải được giương cao