Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 24 Thường niên, Năm A 13.9.2020 Hết lòng tha thứ