Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 23 Thường niên 10.9.2020 Hãy yêu kẻ thù