Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 23 Thường niên 09.9.2020 Phúc cho anh em là những người nghèo