Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 23 Thường Niên 07.9.2020 Giơ Bàn Tay Anh Ra