Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 23 Thường niên, Năm A 06.9.2020 Người anh em của anh