Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 22 Thường Niên 05.9.2020 Điều Không Được Phép Làm