Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
15.12.2014 – Thứ hai Tuần 3 Mùa Vọng. Mt 21, 23-27
14.12.2014 – Chúa nhật Tuần 3 Mùa Vọng, năm B. Ga 1, 6-8.19-28
13.12.2014 – Thứ bảy Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 17, 10-13
12.12.2014 – Thứ sáu Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 11, 16-19
11.12.2014 – Thứ năm Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 11, 11-15
10.12.2014 – Thứ tư Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 11, 28-30
9.12.2014 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng. Mt 18, 12-14
8.12.2014 – Thứ hai – Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội. Lc 1, 26-38
7.12.2014 – Chúa nhật Tuần 2 Mùa Vọng, năm B. Mc 1, 1-8
6.12.2014 – Thứ bảy Tuần 1 Mùa Vọng. Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8
5.12.2014 – Thứ sáu Tuần 1 Mùa Vọng. Mt 9, 27-31
4.12.2014 – Thứ năm Tuần 1 Mùa Vọng. Mt 7, 21.24-27
3.12.2014 - Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Mt 15,29-37
2.12.2014 – Thứ ba Tuần 1 Mùa Vọng. Lc 10, 21-24
1.12.2014 – Thứ hai Tuần 1 Mùa Vọng. Mt 8, 5-11
30.11.2014 – Chúa nhật Tuần 1 Mùa Vọng, Năm B. Mc 13, 33-37