Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 22 Mùa Thường niên 04.9.2020 Chàng rể ở với họ