Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 22 Thường niên 03.9.2020 Từ nay anh sẽ bắt người