Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 22 Thường niên 02.9.2020 Phải loan báo Tin Mừng