Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 22 Thường Niên 31.8.2020 Trả Lại Tự Do