Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy - Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết 29.8.2020 Đầu Gioan Tẩy Giả