Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 21 TN - Lễ Nhớ Thánh Augustinô - 28.8.2020 Vừa mang đèn, vừa mang dầu