Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa nhật 32 Thường niên, Năm B - BỎ VÀO TẤT CẢ
Thứ tư Tuần 29 Thường niên - Lc 12, 39-48 - Trung tín, khôn ngoan
29.11.2014 – Thứ bảy Tuần 34 Thường niên. Lc 21, 34-36
28.11.2014 – Thứ sáu Tuần 34 Thường niên. Lc 21, 29-33
27.11.2014 – Thứ năm Tuần 34 Thường niên. Lc 21, 20-28
26.11.2014 – Thứ tư Tuần 34 Thường niên. Lc 21, 12-19
25.11.2014 – Thứ ba Tuần 34 Thường niên. Lc 21, 5-11
24.11.2014 – Thứ hai Tuần 34 Thường niên - Lễ Các thánh tử đạo Việt Nam. Lc 17, 11b-19
23.11.2014 – Chúa nhật 34 Thường niên - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Mt 25, 31-46
22.11.2014 – Thứ bảy Tuần 33 Thường niên. Lc 20, 27-40
21.11.2014 – Thứ sáu - Đức Mẹ dâng mình trong Đền thờ. Mt 12, 46-50
20.11.2014 – Thứ năm Tuần 33 Thường niên. Lc 19, 41-44
19.11.2013 – Thứ tư Tuần 33 Thường niên. Lc 19, 11-28
18.11.2014 – Thứ ba Tuần 33 Thường niên. Lc 19, 1-10
17.11.2014 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên. Lc 18, 35-43
16.11.2014 – Chúa nhật 33 Thường niên, Năm A. Mt 25, 14-30
15.11.2014 – Thứ bảy Tuần 32 Thường niên. Lc 18, 1-8
14.11.2014 – Thứ sáu Tuần 32 Thường niên. Lc 17, 26-37
13.11.2014 – Thứ năm Tuần 32 Thường niên. Lc 17, 20-25
12.11.2014 – Thứ tư Tuần 32 Thường niên. Lc 17, 11-19
11.11.2014 – Thứ ba Tuần 32 Thường niên. Lc 17, 7-10
10.11.2014 – Thứ hai Tuần 32 Thường niên. Lc 17, 1-6
9.11.2014 – Chúa nhật 32 Thường niên, Năm A - Cung hiến Thánh đường Latêranô . Ga 2, 13-22
8.11.2014 – Thứ bảy Tuần 31 Thường niên. Lc 16, 9-15
7.11.2014 – Thứ sáu Tuần 31 Thường niên. Lc 16, 1-8
6.11.2014 – Thứ năm Tuần 31 Thường niên. Lc 15, 1-10
5.11.2014 – Thứ tư Tuần 31 Thường niên. Lc 14, 25-33
4.11.2014 – Thứ ba Tuần 31 Thường niên. Lc 14, 15-24
3.11.2014 – Thứ hai Tuần 31 Thường niên. Lc 14, 12-14
2.11.2014 – Chúa nhật 31 Thường niên, Năm A - Cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mc 15, 33-39
1.11.2014 – Thứ bảy - Lễ các Thánh nam nữ - Mt 5, 1-12a