Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai - Thánh Batôlômêô Tông đồ 24.8.2020 Cứ đến Mà Xem