Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 21 Thường niên, Năm A 23.8.2020 Trên tảng đá này