Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 20 Mùa Thường niên 21.8.2020 Điều răn trọng nhất