Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 20 Thường niên 19.8.2020 Vì tôi tốt bụng