Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 20 Thường Niên 17.8.2020 Tôi Còn Thiếu Ðiều Gì?