Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 20 Thường niên, Năm A 16.8.2020 Lòng Tin Của Bà Mạnh Thật