Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy - Lễ Đức Mẹ lên trời 15.8.2020 Em thật Có Phúc