Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 19 Thường niên 13.8.2020 Bảy mươi lần bảy