Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 19 Thường niên 12.8.2020 Sửa lỗi người anh em