Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 19 Thường niên 11.8.2020 Em nhỏ và kẻ bé mọn