Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.10.2014 – Thứ sáu Tuần 30 Thường niên. Lc 14, 1-6
30.10.2014 – Thứ năm Tuần 30 Thường niên. Lc 13, 31-35
29.10.2014 – Thứ tư Tuần 30 Thường niên - Lc 13, 22-30
28.10.2014 – Thứ ba - Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ. Lc 6, 12-19
26.10.2014 – Chúa nhật 30 Thường niên, Năm A. Mt 22, 34-40
25.10.2014 – Thứ bảy Tuần 29 Thường niên. Lc 13, 1-9
24.10.2014 – Thứ sáu Tuần 29 Thường niên. Lc 12, 54-59
23.10.2014 – Thứ năm Tuần 29 Thường niên. Lc 12, 49-53
22.10.2014 – Thứ tư Tuần 29 Thường niên. Lc 12, 39-48
21.10.2014 – Thứ ba Tuần 29 Thường niên. - Lc 12, 35-38
9.10.2014 – Thứ Năm tuần 27 thường niên. Lc 11, 5-13
8.10.2014 – Thứ tư Tuần 27 Thường niên. Lc 11, 1-4
7.10.2014 – Thứ ba - Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lc 1, 26-38
6.10.2014 – Thứ hai Tuần 27 Thường niên. Lc 10, 25-37
5.10.2014 – Chúa nhật 27 Thường niên, Năm A. Mt 21, 33-43
4.10.2014 – Thứ bảy Tuần 26 Thường niên. Lc 10, 17-24
3.10.2014 – Thứ sáu Tuần 26 Thường niên. Lc 10, 13-16
2.10.2014 – Thứ năm - Các thiên thần hộ thủ. Mt 18, 1-5.10
1.10.2014 – Thứ tư - Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Mt 18, 1-5