Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai - Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo 10.8.2020 Mang nhiều hoa trái