Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên 07.8.2020 Từ bỏ chính mình