Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 18 Thường niên 08.8.2020 Tại anh kém tin
Thứ Năm - Lễ Chúa hiển dung 06.8.2020 Người biến đổi hình dạng