Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 18 Thường niên) 05.8.2020 Lòng tin của bà lớn thật