Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A) 02.8.2020 Anh em hãy cho họ ăn