Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
30.9.2014 – Thứ ba Tuần 26 Thường niên. Lc 9, 51-56
29.9.2014 – Thứ hai - Các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel, Raphael. Ga 1, 47-51
28.9.2014 – Chúa nhật 26 Thường niên, Năm A. Mt 21, 28-32
27.9.2014 – Thứ bảy Tuần 25 Thường niên. Lc 9, 43b-45
26.9.2014 – Thứ sáu Tuần 25 Thường niên. Lc 9, 18-22
25.9.2014 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên. Lc 9, 7-9
24.9.2014 – Thứ tư Tuần 25 Thường niên. Lc 9, 1-6
23.9.2014 – Thứ ba Tuần 25 Thường niên. Lc 8, 19-21
22.9.2014 – Thứ hai Tuần 25 Thường niên. Lc 8, 16-18
21.9.2014 – Chúa nhật 25 Thường niên, Năm A. Mt 20, 1-16a
20.9.2014 – Thứ bảy Tuần 24 Thường niên. Lc 8, 4-15
19.9.2014 – Thứ sáu Tuần 24 Thường niên. Lc 8, 1-3
18.9.2014 – Thứ năm Tuần 24 Thường niên. Lc 7, 36-50
17.9.2014 – Thứ tư Tuần 24 Thường niên. Lc 7, 31-35
16.9.2014 – Thứ ba Tuần 24 Thường niên. Lc 7, 11-17
15.9.2014 – Thứ hai - Đức Mẹ Sầu Bi. Ga 19, 25-27
14.9.2014 – Chúa nhật 24 Thường niên, Lễ suy tôn Thánh giá. Ga 3, 13-17
13.9.2014 – Thứ bảy Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 43-49
12.9.2014 – Thứ sáu Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 39-42
11.9.2014 – Thứ năm Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 27-38
10.9.2014 – Thứ tư Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 20-26
9.9.2014 – Thứ ba Tuần 23 Thường niên. Lc 6, 12-19
8.9.2014 – Thứ hai - Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria. Mt 1, 18-23
7.9.2014 – Chúa nhật 23 Thường niên, Năm A. Mt 18, 15-20
6.9.2014 – Thứ bảy Tuần 22 Thường niên. Lc 6, 1-5
5.9.2014 – Thứ sáu Tuần 22 Thường niên. Lc 5, 33-39
4.9.2014 – Thứ năm Tuần 22 Thường niên. Lc 5, 1-11
3.9.2014 – Thứ tư Tuần 22 Thường niên. Lc 4, 38-44
2.9.2014 – Thứ ba Tuần 22 Mùa Thường niên . Lc 4, 31-37
1.9.2014 – Thứ hai Tuần 22 Mùa Thường niên . Lc 4, 16-30