Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 17 Thường Niên 30.7.2020 Cá tốt cho vào giỏ