Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Ba Tuần 17 Thường Niên 28.7.2020 Chói lọi như mặt trời