Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 17 Thường Niên, Năm A 26.7.2020 Vui mừng bán tất cả
Thứ Bảy - Thánh Giacôbê, Tông đồ 25.7.2020 Không được như vậy