Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
31.8.2014 – Chúa nhật 22 Thường niên, Năm A. Mt 16, 21-27
30.8.2014 – Thứ bảy Tuần 21 Thường niên. Mt 25, 14-30
29.8.2014 – Thứ sáu - Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
28.8.2014 – Thứ năm tuần 21 thường niên . Mt 24, 42-51
27.8.2014 – Thứ tư Tuần 21 Mùa Thường niên . Mt 23, 27-32
26.8.2014 – Thứ ba Tuần 21 Mùa Thường niên . Mt 23, 23-26
25.8.2014 – Thứ Hai tuần 21 thường niên . Mt 23, 13-22
24.8.2014 – Chúa nhật 21 Thường niên, Năm A . Mt 16, 13-20
23.8.2014 – Thứ bảy Tuần 20 Thường niên . Mt 23, 1-12
22.8.2014 – Thứ sáu - Đức Maria Nữ vương . Lc 1, 26-38
21.8.2014 – Thứ năm Tuần 20 Thường niên . Mt 22, 1-14
20.8.2014 – Thứ tư Tuần 20 Thường niên . Mt 20, 1-16a
19.8.2014 – Thứ ba Tuần 20 Thường niên . Mt 19, 23-30
18.8.2014 – Thứ hai Tuần 20 Thường niên. Mt 19, 16-22
17.8.2014 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm A . Mt 15, 21-28
16.8.2014 – Thứ bảy Tuần 19 Thường niên . Mt 19, 13-15
15.8.2014 – Thứ sáu - Lễ Đức Mẹ lên trời . Lc 1, 39-56
14.8.2014 – Thứ năm Tuần 19 Thường niên. Mt 18, 21 – 19, 1
13.8.2014 – Thứ tư Tuần 19 Thường niên. Mt 18, 15-20
12.8.2014 – Thứ ba Tuần 19 Thường niên. Mt 18, 1-5.10.12-14
11.8.2014 – Thứ hai Tuần 19 Thường niên. Mt 17, 22-27
10.8.2014 – Chúa nhật 19 Thường niên, Năm A. Mt 14, 22-33
9.8.2014 – Thứ bảy Tuần 18 Thường niên. Mt 17, 14-20
8.8.2014 – Thứ sáu Tuần 18 Thường niên. Mt 16, 24-28
7.8.2014 – Thứ năm Tuần 18 Thường niên. Mt 16, 13-23
6.8.2014 – Thứ tư - Lễ Chúa hiển dung. Mt 17, 1-9
5.8.2014 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên. Mt 15, 1-2.10-14
4.8.2014 – Thứ hai Tuần 18 Thường niên. Mt 14, 22-36
3.8.2014 – Chúa nhật 18 Thường niên, Năm A. Mt 14, 13-21
2.8.2014 – Thứ bảy Tuần 17 Thường niên. Mt 14, 1-12
1.8.2014 – Thứ sáu Tuần 17 Thường niên. Mt 13, 54-58