Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 16 Thường Niên 24.7.2020 Sinh hoa kết quả