Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 16 Thường Niên 23.7.2020 Anh em thật có phúc