Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Tư Tuần 16 TN - Thánh nữ Maria Mađalêna 22.7.2020 Họ để Người ở đâu?