Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Chúa Nhật 16 Thường Niên năm A 19.07.2020 Để Cả Hai Cùng Lớn Lên