Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Bảy Tuần 15 Thường Niên 18.7.2020 Hài lòng về Người