Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Sáu Tuần 15 Thường Niên 17.7.2020 Ta muốn lòng nhân