Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Năm Tuần 15 Thường Niên 16.7.2020 Hiền hậu và khiêm nhường