Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
10.7.2016 – Chúa nhật 15 Thường niên, Năm C -Lc 10, 25-3
31.7.2014 – Thứ năm Tuần 17 Thường niên. Mt 13, 47-53
30.7.2014 – Thứ tư Tuần 17 Thường niên. Mt 13, 44-46
29.7.2014 – Thứ ba - lễ Thánh Mácta. Lc 10, 38-42
28.7.2014 – Thứ hai Tuần 17 Thường niên. Mt 13, 31-35
27.7.2014 – Chúa nhật 17 Thường niên, Năm A. Mt 13, 44-52
26.7.2012 – Thứ Bảy tuần 16 Thường niên. Mt 13, 24-30
25.7.2013 – Thứ năm - Thánh Giacôbê, tông đồ. Mt 20, 20-28
24.7.2014 – Thứ năm Tuần 16 Thường niên. 13, 10-17
23.7.2014 – Thứ tư Tuần 16 Thường niên. Mt 13, 1-9
22.7.2014 – Thứ ba Tuần 16 Thường niên . Ga 20, 1-2.11-18
21.7.2014 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên . Mt 12,38-42
20.7.2014 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm A . Mt 13, 24-43
19.7.2014 – Thứ bảy Tuần 15 Thường niên. Mt 12, 14-21
18.7.2014 – Thứ sáu Tuần 15 Thường niên. Mt 12, 1-8
17.7.2014 – Thứ năm Tuần 15 Thường niên. Mt 11, 28-30
16.7.2014 – Thứ tư Tuần 15 Thường niên. Mt 11, 25-27
15.7.2014 – Thứ ba Tuần 15 Thường niên. Mt 11,20-24
14.7.2014 – Thứ hai Tuần 15 Thường niên. Mt 10,34 – 11,1
13.7.2014 – Chúa nhật 15 Thường niên, năm A. Mt 13, 1-23
12.7.2014 – Thứ bảy Tuần 14 Thường niên. Mt 10, 24-33
11.7.2014 – Thứ sáu Tuần 14 Thường niên. Mt 10, 16-23
10.7.2014 – Thứ năm Tuần 14 Thường niên. Mt 10, 7-15
9.7.2014 – Thứ tư Tuần 14 Thường niên. Mt 10, 1-7
8.7.2014 – Thứ ba Tuần 14 Thường niên. Mt 9, 32-38
7.7.2014 – Thứ hai Tuần 14 Thường niên. Mt 9, 18-26
6.7.2014 – Chúa nhật 14 Thường niên, Năm A. Mt 11, 25-30
5.7.2014 – Thứ bảy Tuần 13 Thường niên. Mt 9, 14-17
4.7.2014 – Thứ sáu Tuần 13 Thường niên. Ga 20, 24-29
3.7.2014 – Thứ năm - Thánh Tôma, Tông đồ. Ga 20, 24-29
2.7.2014 – Thứ tư Tuần 13 Thường niên. Mt 8, 28-34
1.7.2014 – Thứ ba Tuần 13 Thường niên. Mt 8, 23-27