Mẹ Khiết Tâm bảo vệ sự sống
 
PHÚC ÂM và SUY NIỆM
Thứ Hai Tuần 15 Thường Niên 13.7.2020 Không xứng với Thầy